VIDEO PILIHAN JANUARI 2012

Cari Artikel Lain

Monday, February 14, 2011

49 [QS:] Al Hujuraat (Kamar-Kamar)

MUQADDIMAH
Surah Al Hujuraat terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan surah-surah Madaniyyah, diturunkan sesudah surah Al Mujaadalah. Dinamai "Al Hujuraat" diambil dari perkataan "Al Hujuraat" yang terdapat pada ayat 4 surat ini.
[4]
Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilik-bilik (tempat ahlimu, wahai Muhammad), kebanyakan mereka tidak mengerti (adab dan tata tertib).


Ayat tersebut menegur para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama isterinya. Memanggil Nabi Muhammad SAW dengan cara dan dalam keadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketenteraman beliau. Pokok-Pokok Isinya.
I. Keimanan : Masuk Islam harus disempurnakan dengan iman yang sebenarnya.
2. Hukum-hukum : Larangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan rasul-Nya; keharusan meneliti sesuatu perkabaran yang disampaikan oleh orang yang fasik; kewajiban mengadakan islah antara orang muslim yang bersengketa karena orang-orang Islam itu bersaudara; kewajiban mengambil tindakan terhadap golongan kaum muslimin yang bertindak aniaya terhadap golongan kaum muslimin yang lain; larangan mencaci, menghina, dsb; larangan berburuk sangka; mengecil-ngecil orang dan memfitnah dll.
3. Dan lain-lain : Adab sopan santun berbicara dengan Rasulullah SAW. Allah men- ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu sama lain kenal-mengenal; setiap manusia sama pada sisi Allah, kelebihan hanya pada orang-orang yang bertakwa; sifat-sifat orang-orang yang sebenar-benarnya beriman.

PENUTUP
Surah Al Hujuraat menerangkan tentang akhlak yang baik yang ber- hubungan dengan sikap orang mu'min terhadap Allah, Nabi Muhammad SAW, sikap mereka terhadap saudara-saudara mereka seagama, sopan santun dalam pergaulan dan pergaulan antar bangsa. Juga surah ini menerangkan bagaimana sikap orang-orang mu'min dalam menerima berita dari orang-orang fasik. Kemudian surah ini ditutup dengan menerangkan hakikat iman dan keutamaan amal orang-orang mu'min.
HUBUNGAN SURAH AL HUJURAAT DENGAN SURAH QAAF
1. Pada akhir surah Al Hujuraat disebutkan bagaimana keimanan orang- orang Badwi dan sebenarnya mereka belum beriman. Hal ini dapat membawa kepada bertambahnya iman mereka dan dapat pula menjadikan mereka orang yang mengingkari kenabian dan hari berbangkit; sedang pada awal surah Qaaf disebutkan beberapa sifat orang kafir yang mengingkari kenabian dan hari berbangkit.
2. Surah Al Hujuraat lebih banyak menguraikan soal-soal duniawi sedang surat Qaaf lebih banyak menguraikan tentang ukhrawi.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Komentar anda dihargai :)

SILA PERHATIKAN DAN FAHAMI VIDEO INI . Mudah-mudahan membuka minda dan hati kita. InsyaAllah


Video di bawah adalah syarahan Almarhum Sheikh Ahmed Deedat, semoga Allah memberkati segala usahanya. Peringatan mengenai Al-Quran ini sangat penting dan perlu diketahui oleh setiap muslim di seluruh dunia.
SAMBUNGANNYA DISINI : KLIK