VIDEO PILIHAN JANUARI 2012

Cari Artikel Lain

Sunday, April 25, 2010

Dajjal the False Messiah pt.9

Dajjal the False Messiah pt.8

Dajjal the False Messiah pt.7

Dajjal the False Messiah pt.6

Dajjal the False Messiah pt.5

Dajjal the False Messiah pt.4

Dajjal the False Messiah pt.3

Dajjal the False Messiah pt.2

Dajjal the False Messiah pt.1

The lecture given by Maulana Imran Hosein revolves on "Dajjal the False Messiah". This part deals primarily with the introduction of Dajjal and al-Masih. Specifically, Maulana provides the definition and the mission of Dajjal as well as the mission of Al-Masih is to bring the Golden Age back. (Subtitle is provided so that it may reach Malay-speaking people)

Please kindly note that the lecture is uploaded with the permission given by Maulana himself.
Saturday, April 24, 2010

Perhambaan yang Dipersetujui Pt.7 (Tahap 3)

Perhambaan yang Dipersetujui Pt.6 (Pertubuhan)

Perhambaan yang Dipersetujui Pt.5 ( Riba' )

Perhambaan yang Dipersetujui Pt.4 (Dosa)

Perhambaan yang Dipersetujui Pt.3 (Semuanya Berhuruf Besar)

Perhambaan yang Dipersetujui Pt.2 (Pengenalan)

Perhambaan yang Dipersetujui Pt.1 (Pembukaan)

Dokumentari bersiri hebat terbitan Bushwack productions daripada Wakeup Project ini bukan saja satu usaha untuk mendedahkan penipuan yang sedang berlaku pada masa lalu dan kini seperti kebanyakan dokumentari yang telah ditayangkan sebelum ini, malah siri ini cuba untuk mendedahkan komponen-komponen utama yang mungkin akan memberi kekuatan kepada kita supaya mampu dapatkan kembali kawalan, kebebasan, hak-hak, dan maruah kita hanya dengan menggunakan perkiraan yang kita selalu gunakan dalam kehidupan seharian kita, bukan hanya dengan membiarkan saja orang-orang tertentu membuat keputusan untuk kita semua.

NWO (Pemerintahan Baru Dunia) ini bukan saja akan didedahkan, malah akan cuba dibongkar. Bagi mereka yang hanya tahu mengeluh berkenaan sistem ini tetapi menolak untuk mendidik diri mereka sendiri supaya mereka dapat berdiri untuk diri sendiri dan juga orang lain, hanya akan mengukuhkan lagi sistem yang mereka cuba patahkan ini.

Siri Slavery by Consent (Perhambaan yang Dipersetujui) ini telah diterbitkan dan disunting sendiri oleh Bushwack, Bushwack Productions daripada Wakeup Project.

Semoga anda semua dapat menonton dan fahami mesej siri ini, dan yang paling penting anda SEBARKANLAH mesej tersebut demi kebaikan kita semua.

Semoga kita dicucuri rahmat daripada Allah SWT.


THE ARRIVAL RELOADED PART 02

THE ARRIVAL RELOADED PART 01

Friday, April 9, 2010

The Divine Book pt 10 (Pencipta Mutlak)
The Divine Book pt 9 (Bukti Semua Nabi Adalah Islam)
The Divine Book pt 8 (Melepasi Ujian Masa)
The Divine Book pt 7 (Berpesan Pesanlah)
The Divine Book pt 6 (Embriologi Manusia)
The Divine Book pt 5 (Islam, Kristian, dan Masyarakat Barat)
The Divine Book pt 4 (Kitab Injil Asli)
The Devine Book pt 3 (Nabi Muhammad Di Dalam Injil)
The Devine Book pt 2 (Nabi Isa Di Dalam Al Quran)
The Devine Book pt 1 (Cabarannya)
The Arrivals Part 51 (Penutup)
The Arrivals Part 50 (Ketibaan Nabi Isa)
The Arrivals Part 49 (Ketibaan Dajjal)
The Arrivals Part 48 (Ketibaan Imam Mahdi)
The Arrivals Part 47 (Insan yang Bebas)
The Arrivals Part 46 (Insan yang Lengkap)
The Arrivals Part 45 (Kaa'bah dan Upacara 9 11)
The Arrivals Part 44 (Kepentingan Kabah)
The Arrivals Part 43 (Perlambangan 9 11)
The Arrivals Part 42 (Penjaga Gerbang)The Arrivals Part 41 (Dua Keturunan)
The Arrivals Part 40 (Persamaan yang Dikongsi Bersama)
The Arrivals Part 39 (Para Imam dan Khalifah)

PENDAPAT ULAMA TENTANG IMAM AL-MAHDI

Dari Dzar dari Abdullah dari Nabi SAW yang bersabda : "Sekiranya dunia hanya tinggal sehari sahaja (sebelum qiamat) nescaya Allah memanjangkan hari itu sehingga bangkit padanya seorang lelaki dari keturunanku atau dari kaum keluargaku, yang namanya spt namaku, nama bapanya spt nama bapaku, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan saksama sebagaimana bumi dipenuhi kezaliman dan kekejaman. Hadith riwayat Abu Daud dan Turmizi.

Dari Abu Said Al-Khudri ra berkata : "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ; "Akan lahir dari umatku seorang lelaki yang menyeru dengan sunahku, Allah menurunkan hujan dari langit untuknya, bumi mengeluarkan kasil dan darinya buni dipenuhi dengan kedurjaan dan kekejaman. Ia memerintah umat ini selama tujuh tahun dan akan berada di baitul Maqdis. Hadith riwayat At-Tabarani.

Di antara tanda-tanda besar Qiamat ialah munculnya Imam Mahdi yang akan memerintah dunia ini dengan keadilan ketika dunia dicengkam oleh kejahatan kerana turunnya Dajjal. Walau bagaimanapun terdapat setengah-tengah pihak yang mempertikaikan kemunculan Imam Mahdi. Mereka berpendapat ia adalah perkara dongeng yang sengaja dicipta oleh orang-orang Yahudi dan Syiah.

Sesungguhnya kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman telah diyakini dan diimani oleh golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah berdasarkan ramai tokoh-tokoh utamanya meriwayatkan hadith tentang Al-Mahdi. Di antara mereka ialah Abu Daud, At-Turmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, At-Tabarani, An-Nasaie, Ibnu Hibban, Muslim dan Al-Bukhari (rujuk hadith di atas).

Di samping itu, hadith-hadith mengenai kemunculan Al-Mahdi turut diriwayatkan oleh para sahabat utama Rasulullah SAW spt Ibnu Mas’ud, Ummu Salamah, Saidina Ali krw, Tsuban, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Saidina Uthman Affan, Qurah bin Qias, Huzaifah Al-Yaman, Ammar bin Yassir, Anas bin Malik, Abdul Rahman bin Auf dsb.

Berikut adalah beberapa pendapat ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah mengenai persoalan mengenai kemunculan Imam Al-Mahdi di akhir zaman secara ringkas.

1. AI-Imam Abu Hanifah menjelaskan di dalam kitabnya Feqhul Akbar bahawa segala tanda-tanda hari qiamat adalah semuanya benar menurut hadits-hadits Rasulullah SAW dan salah satu di antara tanda-tandanya ialah kemunculan Imam Mahdi.

2. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, “Menurut pendapat yang jelas bahawa di antara Imam yang memimpin manusia itu ialah Al-Mahdi yang telah diberitahu oleh hadits-hadits yang diriwayatkan dan Rasulullah SAW yang menyebut perkara itu. Bukannya yang ditunggu­-tunggu oleh golongan Rafidhah, di mana menurut dakwaan mereka Mahdi itu telah dilahirkan kemudian akan muncul pula dan satu gua di Samira’ di dalam negeri Iraq. Pendapat ini tidak ada kebenarannya.”

3. Ibnu Hajar AI-Asqalani menyebut di dalam Fathul Bari (syarah sahih Al-Bukhari), “Telah berkata Abul Hussein Al-Aburie di dalam kitabnya Manaqib As-Syafie,” Telah menjadi khabar mutawatir bahawa Al-Mahdi itu lahir dari kalangan umat ini.”

4. Tersebut di dalam Sahih Muslim Masykul juzu’ kelapan m.s 185 hadits Rasulullah SAW,

Di akhir umatku kelak ada seorang khalifah yang membahagi-bahagikan harta tanpa mengira-ngira.”

Imam At-Tunmizi dan Abu Daud menyebut yang dimaksudkan seorang khalifah itu ialah Al-Mahdi. Dan mereka telah sepakat berkata bahawa hadits-hadits ini adalah hassan dan sahih.

5. Dalam kitab Tuhfah AI-A’laie Fi UImu Tauhid m.s 42,

“Dan bahawasanya turun Nabi Isa ketika Dajal mengepung Mahdi serta pengikut-pengikutnya dalam kota Baitul Maqdis. Maka turun Nabi Isa AS daripada langit atas menara sebelah timur masjid Syam dan pergi ke Baitul Maqdis maka ia membunuh Dajal dengan lembing dan Dajal hancur dengan semata-mata melihat Nabi Isa seperti hancur garam di dalarn air.

6. Ibnu Hajjar Al-Haitami menyebut di dalam kitabnya Fathul Mubin Li Syarah Al-“Arbaiin : “Bahawa Nabi Isa AS tuurn diakhir zaman memusnahkan salib dan membunuh babi sebgaimana tersebut dalam hadith sahih dan ia membunuh Dajjal, ia turun ketika solat Subuh dan berjemaah di belakang Al-Mahdi”.

7. Tersebut di dalam kitab Mastika Hadits Rasulullah SAW yang diterbitkan oleh Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dalam bab Beriman Kepada Hari Akhirat,

“Sayugia diingat, bahawa hadits-hadits berkenaan dengan zahinnya Mahdi, keluar Dajal, dan turunnya Nabi Isa AS adalah hadits-hadits yang sampai kepada martabat hadits mutawatir, demikianlah ditegaskan oleh ulama hadits.”

8. Syeikh Daud bin Syeikh Abdullah Al-Pattani menyebut di dalam kitabnya Darus Tsamin m.s 69.

“(Dan ketiganya) daripada tanda qiamat yang akan datang daripada beberapa tanda yang besar seperti keluar Mahdi...”

9. Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Minhajul Sunnah An-Nabawiyah juzu’ 4 m.s 211 menyebut,

“Sesungguhnya hadits-hadits yang menyebut zahirnya Imam Mahdi adalah terdiri drp hadits-hadits sahih yang telah diriwayatkan oleh A1-Imam Abu Daud, Turmizi, Imam Ahmad dan lain-lain.”

Kemudian Ibni Taimiyah menyebut pula bahawa Al-Mahdi itu daripada keturunan Sayidina Hassan bin Ali dan bukannya daripada Sayidina Hussin bin Ali sebagairnana yang disebutkan oleh Sayidina Ali r.a (riwayat Abu Daud).

10. Dalam kitab Al-Manarul Munif Fi Sahihi Wad Dha’if karangan Ibni Qaiyim Al-Jauziyah,


“Orang-orang Islam telah bersalah faham pada perkara Al-Mahdi di atas 4 qaul, dan kebanyakan hadits-hadits itu menunjukkan bahawa Al-Mahdi itu seorang lelaki dari ahli bait Rasulullah SAW dan keturunan Sayidina Hassan bin Ali yang keluar pada akhir zaman kelak. Bahawa dunia ini sedang penuh dengan kezaliman dan kejahatan, maka Al-Mahdi itu memenuhkan bumi dengan keadilan dan kebajikan.”


Wallahualam.

Kebenaran Tentang Pandangan Al-Mahdi

The Arrivals Part 38 (Kisah Mengenai Islam)
The Arrivals Part 37 (Tuhan Matahari)
The Arrivals Part 36 (Kisah Nabi Isa)
The Arrivals Part 35 (Istana Nabi Sulaiman)
The Arrivals Part 34 (Pencerobohan Agama)
The Arrivals Part 33 (Pilihan Terletak Pada Kamu)
The Arrivals Part 32 (Kebenaran yang Paling Bermakna)
The Arrivals Part 31 (Penipuan Terbesar)
The Arrivals Part 30 (Lantai Hitam Putih dan Tuhan Tuhan Itu)

The Arrivals Part 29 (Perkara Sebenar Tentang Tuhan Tuhan Itu)
The Arrivals Part 28 (Mengapa Kesyaitanan Diamalkan Para Pemerintah Kita 2)
The Arrivals Part 27 (Mengapa Kesyaitanan Diamalkan Para Pemerintah Kita 1)
The Arrivals Part 26 (Dajjal Sudah Tiba 2)
The Arrivals Part 25 (Dajjal Sudah Tiba 1)

The Arrivals Part 24 (Kebebasan Dicabut)

Sila Ke Link Ini The Arrival Bahasa Part 24

The Arrivals Part 23 (Kebendaan dan Peperangan Dalaman)

Sila Klik disini Untuk The Arrival Bahasa Melayu part 23

The Arrivals Part 22 (Budaya Kesyaitanan Kita)


The Arrivals Part 21 (Apa yang Akan Datang)
The Arrivals Part 20 (Fenomena UFO 2)
The Arrivals Part 19 (Fenomena UFO 1)
The Arrivals Part 18 (Dua Muka Demokrasi)
The Arrivals Part 17 (Perang Atas Nama Keganasan)
The Arrivals Part 16 (Media dan Islam)
The Arrivals Part 15 (Hollywood dan Tanah yang Dijanjikan)
The Arrivals Part 14 (Penipuan Hollywood)
The Arrivals Part 13 (Gadis Berbaju Merah)
The Arrivals Part 12 (Cahaya Disinari Kegelapan)
The Arrivals Part 11 ( Musical Sorcery )
The Arrivals Part 10 (Pemerintahan Dunia Baru)
The Arrivals Part 09 (Hashemfilms)
The Arrivals Part 08 (Bukti bukti mengejutkan tentang Firaun)
The Arrivals Part 07 (Firaun firaun Hari Ini)
The Arrivals Part 06 (Peperangan Tenaga Manusia)
The Arrivals Part 05 (Senibina dan Tenaga)
The Arrivals Part 04 (Bukti bukti Ketibaan Dajjal)
The Arrivals Part 03 (Penguasaan Minda Kanak Kanak)
The Arrivals Part 02 (Penguasaan Minda)
The Arrivals Part 01 (Bukti Dari Al-Quran)

The Arrivals INTRO Bahasa Melayu

Diharap anda semua dapat meluangkan masa untuk menonton video yang sangat penting ini, sedikit-demi sedikit untuk kefahaman anada tentang apa yang telah,sedang dan akan berlaku di dunia ini. Mudah-mudahan segala ilmu yang berguna ini dapat dikongsikan kepada keluarga, rakan-rakan dan setiap insan yang anda kenali.
Jika ada sebarang perkongsian dan maklumat berguna , sila kongsikan kepada penulis blog ini synergyrush@gmail.com
Sokongan anda amat-amat kami hargai.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Komentar anda dihargai :)

SILA PERHATIKAN DAN FAHAMI VIDEO INI . Mudah-mudahan membuka minda dan hati kita. InsyaAllah


Video di bawah adalah syarahan Almarhum Sheikh Ahmed Deedat, semoga Allah memberkati segala usahanya. Peringatan mengenai Al-Quran ini sangat penting dan perlu diketahui oleh setiap muslim di seluruh dunia.
SAMBUNGANNYA DISINI : KLIK