VIDEO PILIHAN JANUARI 2012

Cari Artikel Lain

Friday, October 14, 2011

Sultan Hasanal Bolkiah Laksana Hukum Allah di Brunei Darussalam

Alhamdulillahirabbilalamin,
Bagai tidak terkata,rasa sangat-sangat bersyukur melihat berita yang sangat positif bagi umat Islam .
Ucapan Baginda merupakan kemenagan besar buat umat Islam seluruh dunia dan khasnya di Nusantara termasuk Malaysia,Indonesia,Singapura,Brunei,Thailand dan negara Asia tenggara. InsyaAllah keberkatan hidup,kesihatan,kekayaan yang selama ini dimiliki rakyat Baginda akan dilipatgandakan dan percayalah rezeki Allah itu tidak akan dapat disekat sekat lagi jika hukum Pemilik Langit dan Bumi dilaksanakan keberanian dan keikhlasan pemerintah Brunei Darussalam.
Bandar Seri Begawan - Pelaksanaan Undang-Undang Syarak Jenayah akan menjadi satu "rahmat" kepada negara dan menjadikan undang-undang negara "lengkap", kata Hj Mohd Rafee bin Hj Shahif, Ketua Program Universiti Brunei Darussalam, Akademi Brunei Pengajian, semalam.

Walau bagaimanapun, rakyat masih menunggu untuk mengetahui bentuk hukuman yang akan diperkenalkan, sama ada ia adalah Takzir (hukuman sebagai pengganti) atau sebaliknya, kata beliau.

Orang ramai juga mahu tahu sama ada Undang-Undang Jenayah Islam akan membawa hukuman mati bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan atau jenayah berat yang lain, tambah beliau.

Penasihat undang-undang dari Malaysia telah mengalu-alukan usaha Brunei untuk menguatkuasakan Undang-undang Islam walaupun beberapa bantahan dari luar negara, katanya pada hari kedua Seminar Antarabangsa mengenai Undang-undang Islam hari ini.

Mohd Affendy bin Hj Junaidi, Peguam Syariah Daud Ismail dan Syarikat, berkata semua pihak yang bertanggungjawab bersedia "untuk pelaksanaan Undang-undang Lslamic.

Isu utama adalah penyediaan, katanya. Pengamal undang-undang menghadapi cabaran bagaimana untuk melaksanakan Undang-Undang Islam di perintah agar keadilan ditegakkan, katanya.

Beliau menyeru untuk "Biro Bantuan Guaman" (Biro Bantuan Undang-undang), yang telah disebutkan, yang akan dilaksanakan secepat mungkin untuk menjadikannya lebih mudah untuk profesion undang-undang untuk melaksanakan Undang-undang Islam.

Turut hadir pada seminar itu semalam merupakan pengamal undang-undang, pertahanan kaunseling, pelajar-pelajar daripada kolej serta universiti-universiti tempatan dan luar negara.

- Courtesy of Borneo Bulletin


Quratul-Ain BandialBrunei-Muara
Jumaat, Oktober 14, 2011

Mengkaji untuk menyatukan undang-undang Islam ke dalam undang-undang sivil yang sedia ada
Brunei Darussalam tidak lama lagi akan melihat penciptaan sistem yang unik hibrid undang-undang di mana undang-undang Islam adalah disepadukan ke dalam undang-undang sivil yang sedia ada, menjadikan mereka patuh Syariah.

Semua undang-undang yang sedia ada di Negara Brunei Darussalam akan dikaji semula bagi memastikan mereka patuh Syariah dan pindaan akan dibuat kepada mana-mana bahagian yang bercanggah dengan undang-undang Islam, kata Ketua Bahagian Kajian Penyelidikan dan Undang-Undang di Jabatan Peguam Negara semalam. "Selain mempunyai Akta yang berasingan atau set undang-undang untuk memohon kepada umat Islam, undang-undang Syariah akan diintegrasikan ke dalam Kanun Keseksaan yang sedia ada dan kesalahan lain yang boleh dihukum di bawah Hudud," kata Peguam Kanan Zuraini Hj Sharbawi.

Jenayah hudud ialah kesalahan-kesalahan di mana hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah (SWT). Undang-undang hudud meliputi enam bidang::
 1. Kecurian, 
 2. Hubungan seks haram,
 3. Membuat tuduhan zina,
 4. Minum arak, 
 5. Murtad 
 6. Rompakan.
Zuraini menjelaskan bahawa jawatankuasa pembaharuan akan mewujudkan sistem hibrid baru yang tidak pernah dilihat di mana-mana sahaja di dunia.

"Ia akan menjadi unik dan sangat khas ke Brunei ... Kami tidak menggunakan model dari negara lain ini adalah wawasan Kebawah Duli Yang Maha Mulia."
Walau bagaimanapun, terdapat jenayah yang tidak boleh dihukum di bawah Hudud. Kesalahan-kesalahan ini, yang dipanggil Takzir, masih akan diuruskan melalui mahkamah sivil.
"Apabila kita membawa ia bersama-sama di sana tidak lagi akan Mahkamah Syariah atau mahkamah sivil, akan ada mahkamah Hudud dan Takzir mahkamah," kata peguam kanan.

Ramai orang telah menyuarakan kebimbangan terhadap sebahagian daripada hukuman yang zalim yang ditetapkan di bawah Hudud, seperti memutuskan tangan untuk kecurian atau sebatan untuk seks di luar perkahwinan.
"Anda perlu faham beban bukti adalah sangat, sangat sukar bagi Hudud," kata Zuraini.
"Ia amat mungkin bahawa majoriti kes-kes yang akan berakhir di mahkamah sivil kerana bukti yang tidak memenuhi beban bukti di bawah undang-undang Hudud."
Sebagai contoh, beliau berkata, bagi seseorang yang dihukum kerana seks dengan kanak-kanak itu, mesti ada sekurang-kurangnya empat orang saksi untuk memenuhi beban bukti.
"Dalam mahkamah sivil, kes-kes mesti dibuktikan tanpa sebarang keraguan yang munasabah. Dalam Syariah mesti ada syak padanya."
Panel akan ditubuhkan untuk menganalisa setiap kes dan menentukan sama ada sesuatu kesalahan tertentu mempunyai bukti yang mencukupi untuk meneruskan di bawah mahkamah Hudud.
Peguam kanan berkata pindaan kecil kepada Kanun Prosedur Jenayah (CPC) undang-undang yang menggariskan proses undang-undang juga akan dibuat.

"Apa yang kami cuba lakukan sekarang adalah hanya salah satu CPC yang boleh digunakan untuk kedua-dua mahkamah Hudud dan Takzir. Kerana anda menggunakan satu sama (bagi kedua-dua mahkamah) terdapat keadilan dalam hal ini."
"(Kami cuba untuk berusaha) sejauh mana seperti yang kita boleh. Pada titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda adalah jelas dia tidak gembira dengan menunggu lima tahun lagi , lebih lapan tahun, begitu penting hukum ini dilaksana."  

The Brunei TimesPrime Minister
HIS MAJESTY SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR ‘ALI SAIFUDDIEN SA’ADUL KHAIRI WADDIEN,
SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
THE PRIME MINISTER
MINISTER OF DEFENCE
MINISTER OF FINANCE
His Majesty is the Prime Minister, Minister of Defence, and Minister of Finance.
As the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, His Majesty is the Supreme
Executive Authority in Brunei Darussalam. In performing his duties, His Majesty is assisted by
the following Councils: the Privy Council, the Council of Succession, the Religious Council, the
Council of Ministers and the Legislative Council.
His Majesty was born on 15th July 1946 in Brunei Town (now Bandar Seri Begawan).
His Majesty undertook his early education in Brunei Darussalam and then went on to Kuala
Lumpur, Malaysia to further his studies. His Majesty trained as an Officer at the Royal Military
Academy, Sandhurst (United Kingdom) in 1966-67.
His Majesty was installed as The Crown Prince in 1961 at the age of 15. Following the
voluntary abdication of his late father, Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul
Khairi Waddien, His Majesty was proclaimed as the Sultan of Brunei Darussalam on 5th
October 1967.

His Majesty was crowned as the 29th Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam on 1st
August 1968.
In 1978, His Majesty led a Mission to London for discussions with Her Britannic Majesty’s
Government on the change of status of Brunei Darussalam to that of a sovereign, independent
state. The outcome was the Treaty of Friendship and Co-operation between Brunei
Darussalam and Great Britain under which the British Government relinquished its
responsibilities for the conduct of Brunei Darussalam’s Foreign Affairs and Defence on 1st
January 1984.
His Majesty is married to Her Majesty the Duli Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. His
Majesty has five princes and seven princesses.
His Majesty plays polo, squash and badminton. He is also a qualified pilot of both aeroplanes
and helicopters.
His Majesty holds the Sovereign and Chief of the Family Order of the Crown of Brunei (Darjah
Kerabat Mahkota Brunei - DKMB) as well as other orders of Brunei Darussalam. In addition,
His Majesty has also received foreign orders and decorations.


Baginda Sultan rasmi Seminar Antarabangsa Perundangan Islam

Oleh Salawati Haji Yahya & Hasrulraizan Haji Kahar
Gambar oleh Yuddin HB

Baginda Sultan ketika berangkat tiba.

Baginda Sultan berkenan menerima junjung ziarah.

Baginda Sultan bersama kerabat diraja ketika di atas pentas.

Baginda Sultan berkenan menyampaikan titah perasmian.

Baginda Sultan berkenan menerima pesambah.

Sembah alu-aluan Ketua Hakim Syarie.

Kumpulan dikir marhaban.

Kalangan hadirin di majlis perasmian seminar berkenaan.
BANDAR SERI BEGAWAN, 12 Okt - Seminar Antarabangsa Perundangan Islam yang bertemakan Ke Arah Pelaksanaan Undang-Undang Syariah yang julung kalinya akan mengupas pelbagai isu yang menjadi persoalan kepada orang ramai.
Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Majlis Pembukaan Rasmi Seminar Antarabangsa Perundangan Islam 2011 hari ini seterusnya berkenan merasmikan seminar itu mencerminkan keprihatinan Baginda terhadap Undang-Undang Islam.

Berangkat sama mengiringi Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah.
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik turut berkenan berangkat menyaksikan perasmian seminar di Dewan Persidangan Pertahanan Antarabangsa (Bridex).

Antara objektif utama seminar ini adalah mendukung hasrat murni Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk melaksanakan Undang-undang Syariah di Negara Brunei Darussalam.
Ketua Hakim Syarie Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Yahya Haji Ibrahim dalam sembah alu-aluannya berkata, Mahkamah Syariah mengambil inisiatif mengadakan seminar bagi mengupas pelbagai isu yang menjadi persoalan kepada orang ramai secara amnya dalam usaha pelaksanaan undang-undang Hukum Syara' supaya pelaksanaan tersebut berjalan dengan sempurna.

Katanya lagi, seminar selama tiga hari ini akan membentangkan sebanyak 13 kertas kerja di mana enam kertas kerja dari Negara Brunei Darussalam sementara tujuh lagi dari pembentang luar terdiri dari Malaysia, Arab Saudi, Republik Islam Pakistan dan Australia.

"Tajuk kertas kerja yang dibentangkan oleh pembentang adalah tajuk yang dipilih dan dianggap berfaedah bagi melancarkan dan membuka ruang-ruang lebih luas menolong pada pelaksanaan cita-cita murni itu," tambahnya.
Yang Berhormat Pehin seterusnya menjelaskan, rumusan dari seminar ini akan disampaikan kepada Majlis Ugama Islam untuk sebarang tindakan bersesuaian.

Di majlis perasmian itu, Mufti Kerajaan Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Abdul Aziz Juned menyerikan majlis itu dengan menyampaikan kertas perdana yang bertajuk Pelaksanaan Undang-undang Syariah : Cabaran dan Penyelesaian.

Peserta seminar ini terdiri dari penggubal undang-undang, pengamal undang-undang, peguam syarie, pendakwa syarie, penguat kuasa undang-undang, pegawai kerajaan, ahli akademik dan pelajar institut pengajian tinggi dan orang ramai. Sementara itu, peserta dari luar negara juga tidak ketinggalan menghadiri seminar ini yang terdiri dari Hakim Syarie dari Malaysia dan pelajar dari universiti Malaysia.

2 comments:

 1. ALLAHU AKBAR!
  syukur alhamdulillah...

  ReplyDelete
 2. Alhamdulillah. Doakan, next is Malaysia :)

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Komentar anda dihargai :)

SILA PERHATIKAN DAN FAHAMI VIDEO INI . Mudah-mudahan membuka minda dan hati kita. InsyaAllah


Video di bawah adalah syarahan Almarhum Sheikh Ahmed Deedat, semoga Allah memberkati segala usahanya. Peringatan mengenai Al-Quran ini sangat penting dan perlu diketahui oleh setiap muslim di seluruh dunia.
SAMBUNGANNYA DISINI : KLIK